موسسه راز علوم با نام تجاری ایران ترکیه کار خود را از سال 1387 آغاز کرد و در طول سالها تجربه هدف خود را ارائه خدمات حرفه‌ای به متقاضیان حرفه‌ای قرار داد. حوزه فعالیت موسسه ایران ترکیه مهاجرت، سرمایه گذاری و خرید ملک در کشورهای برتر دنیا و آموزش تخصصی زبان انگلیسی و ترکی است. موسسه در سال 1396 با گشایش دفتر آنکارا در صدد گسترش مرزهای فعالیت خود برآمد. پس از آن دفتر تورنتو تاسیس شد تا متقاضیان موسسه از خدمات مهاجرتی و پسامهاجرتی موسسه به نحو احسنت بهره‌مند گردند. افتخار ما اعتماد متقاضیان بی‌شماری است که از خدمات موسسه ایران ترکیه استفاده کرده اند و تبلیغ ما معرفی موسسه از سوی متقاضیان به عزیزانشان است.

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]
مشاوره