>> درباره ما بیشتر بدانید:

موسسه ایران ترکیه کار خود را از سال 1387 شروع کرده است و در این مدت با شعار “خدمات حرفه ای به متقاضیان حرفه ای” خدمات متفاوتی را به متقاضیان در حوزه های مختلف مهاجرت، آموزش زبان و راهکارهای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف ارائه داده است.

این موسسه موفق شد در سال 1396 دفتر خود را در آنکارا تاسیس کند تا بتواند خدمات بهتری را به مشتریان ارائه نماید.

مدیران این مجموعه با ایجاد فضای صمیمی میان کارمندان سعی کرده اند با تقویت روابط داخلی کارمندان، اثر متقابل آن را به مشتریان این موسسه القا کنند تا حس دلسوزی و همدوستی میان کارمندان به مشتریان نیز انتقال داده شود و متقاضیان بهترین نتیجه را از این موسسه به یادگار داشته باشند.

ما به بهترین روش تبلیغات که اثر تبلیغات دهان به دهان است معتقدیم و افتخار میکنیم که مشتریان، ما را به نزدیکان و دوستان خود معرفی میکنند.

ما بر این اعتقادیم که یک مشتری ناراضی تعداد زیادی از مشتریان ما را، از همکاری منصرف خواهد کرد پس هدف ما ارائه بهترین سرویس به مشتریان موسسه ایران ترکیه است.

 با ایران ترکیه راه نا مطمئن را مطمئن به پایان رسانید

” اگر از نتیجه کاری که قصد انجام آن را دارید مطمئن نیستید عذر خواهی ما را در پذیرش پرونده خود پذیرا باشید “

مشاوره