توریستی کانادا 1

ویزای توریستی کانادا چیست؟ (از شناخت تا بررسی مراحل و مدارک ویزای توریستی کانادا)

بسیاری از کشورهای جهان برای سفر به کانادا نیازمند گرفتن ویزای توریستی کانادا یا ویزای مسافرتی کانادا هستند. ایران هم از این قائده مستثنی نیست و شهروندان ایرانی باید برای سفر به کانادا ویزای توریستی دریافت کنند. این ویزا مختص تمام کسانی است که با هدف گردش، تجارت، شرکت در دوره های آموزشی، دیدار خانواده و …

ویزای توریستی کانادا چیست؟ (از شناخت تا بررسی مراحل و مدارک ویزای توریستی کانادا) ادامه »